Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

 

Vi består av 23 lokalt kundägda bolag utspridda över hela Sverige. I praktiken innebär det att vårt dagliga arbete genomsyras av en stark lokal prägel. Vi har en stor förståelse och kännedom om vilka förhållanden som finns på varje ort där vi är verksamma. Att vara lokalt kundägda gör att vi alltid ser till det som är bäst för kunden och inte utifrån en börskurs eller vinster till en enskild ägare. Vårt enda uppdrag är faktiskt just detta, att ha omsorg om våra kunders pengar och trygghet. På Länsförsäkringar tar vi våra ägares – det vill säga våra kunders – uppdrag på största allvar.

Copyright © All Rights Reserved