SEB

 

 

SEB

 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern, som ända sedan starten för 160 år sedan vägletts av en stark övertygelse om att människor med entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns här för att göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner och lyckas i såväl goda som svåra tider.

 

SEB:s långsiktiga strategiska prioriteringar:

 

- Ledande kundupplevelse

Vi utvecklar långsiktiga relationer med utgångspunkt i kundernas behov utifrån ett helhetsperspektiv.

 

- Tillväxt inom styrkeområden

Vi växer inom utvalda huvudområden såsom storföretagsaffären i Norden och Tyskland, små och medelstora företag i Sverige samt sparande.

 

- Motståndskraft och flexibiltet

Vi säkerställer att vi har den finansiella styrkan och därmed motståndskraft som behövs för att långsiktigt kunna stötta våra kunder och samtidigt ha flexibilitet att anpassa våra satsningar till rådande marknadsförhållanden.

Copyright © All Rights Reserved